Kostoly

Farský kostol sv. Michala Archanjela v Boleráze

Zo zachovanej Baťaniovskej kanonickej vizitácie z roku 1782 nám v stati o stavbe a vnútornom zariadení kostola okrem iného poskytuje túto informáciu. Preklad danej pasáže znie: "...kto a kedy ho vystaval, nevieme, prvý raz ho opravovali roku 1080, druhý raz potom roku 1168, o čom svedčia tak predošlé vizitácie, ako aj nápis na priečelí kostola; naposledy do opravovali roku 1773 celý spolu s vežou, zvonka i zvnútra..."

Kostol ktorému sme venovali predchádzajúce riadky, stál v intraviláne bývalej farskej záhrady. Začiatkom roka 1786 bol vo veľmi zlom stave a demolovali ho. Základný kameň dnešného farského kostola sv. Michala Archanjela v Bolerázi položili 1. mája 1786 a stavba bola hotová 15. septembra 1787.

 

Filiálny kostol Narodenia Panny Márie v Klčovanoch

Klčoviansky kostol postavný v roku 1733  priestore dnešného cintorína časom schátral a prestával vyhovovať aj pre pomalý, ale predsa len vzrastajúci počet veriacich. Preto a pôsobeni bohdanovského farára Jána Blahu rozobraný a v roku 1856 na terajšom mieste postavený nový kostol. 

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode