Najsv.Trojica - blízkosť Boha

14.06.2015 22:24

Mojžiš pripomína Izraelitom, ako im bol Boh blízko. Či aj nášmu národu nebol Boh blízko  v časoch útlaku? Boh nechce byť ďaleko od nás. On chce mať vzťah. Sme jeho deti a On nám sľubuje stálu prítomnosť. teším sa, že Boh je tak blízko mňa?

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode