Nanebovstúpenie Pána - Príď kráľovstvo tvoje

14.05.2015 10:08

Evanjeliá minulých nedieľ nám pripomínajú, že Ježiš neodchádza preč od nás. naopak, chce byť s nami. Založil Cirkev, ktorá nemá byť iba ľudskou organizáciou. Neposiela ich hneď preč, ale majú očakávať Ducha Sv., čím sa naznačuje Božsko ľudské zloženie Cirkvi. Pri nanebovstúpení sa prítomní pýtajú, či obnoví už teraz kráľovstvo. A to je úloha Cirkvi. Prinášať kráľovstvo Ježiša Krista tomuto svetu. tak sa modlíme v modlitbe Pána- príď kráľ. tvoje- ako? - buď vôľa tvoja- zvádame to? - chlieb náš daj nám- posilní nás? - ak si vieme odpustiť, tak áno....

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode