Osobnosti Bolerázu

 

DUSÍK Stanislav
Narodil sa 6. júna 1946 v Boleráze. V rokoch 1961-65 navštevoval Strednú školu úžitkového priemyslu v Bratislave a v tom meste pokračoval aj v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Vincenta Hložníka. Zosobňuje viacrozmerný talent. Umelecky sa presadil nielen ako maliar a grafik, ale aj ako pedagóg, organizátor kultúrneho života Slovákov v zahraničí a vynikajúci knižný ilustrátor. Už počas štúdií získal v roku 1969 Cenu Matice slovenskej za ilustráciu Shakespearovho Hamleta. Doteraz skrášlil takmer dvesto titulov. V imaginácii jeho grafík a obrazov je pretransformovaná autorova vnútorná citlivosť, ktorá aj nám pomáha znovuobjavovat' stratenú krásu detskej nevinnosti. Sila jeho umeleckej výpovede oslovuje naliehavosťou, prinavracia schopnosť snenia, poľudšťuje.
Prelomovým medzníkom v jeho živote bol rok 1982. Prekročil Rubikon a spolu s rodinou sa usadil v Taliansku, aby získal voľnejší a širší priestor pre tvorivý rozlet. Ešte pred emigráciou sa predstavil ukážkami zo svojej tvorivej dielne, a to najmä samostatnými výstavami doma aj za hranicami vlasti. Vystavoval na desiatkach skupinových výstav, získal množstvo prestížnych cien, dostalo sa mu uznania od renomovaných znalcov, odborných komisií a významných svetových inštitúcií. Radia ho medzi najvýznamnejších umelcov Talianska s ohlasom, ktorý prekračuje hranice Európy. Ešte počas trvalého pobytu na Slovensku sa venoval freskovej chrámovej výzdobe, maľovaniu oltárnych obrazov a interiérov kostolov. V tomto pokračoval a pokračuje aj v Taliansku. Ako umelec bol požiadaný, aby namaľoval obraz podľa opisu vízií Terézie Lopez, ktorej sa od roku 1991 v Denveri zjavovala Panna Mária. Maľba je v Denveri, na mieste zjavení - v Katedrále sv. Tomáša (USA, štát Colorado). Nad týmto obrazom sa Terézii Lopez 25. marca 1993 zjavila Panna Mária, ktorá keď odchádzala, vošla do stredu obrazu a cez neho odišla. O týchto neobyčajných udalostiach v USA vyšla kniha.
Ako talent sa Stano Dusík prejavil aj v literárnej tvorbe. V roku 1980 mu vyšla kniha poviedok s názvom Boleráz, Boleráz, publikoval aj časopisecký (Kamarát, Romboid). Po príchode do Talianska sa v esejách: Slováci - veľkí ľudia a malý národ, Domov a iných sa v retrospektíve časového nadhľadu vracia k vlastným koreňom a filozofickými pointami dedukuje pojmy vlasť, sloboda, národ. Z nepreberného množstva jeho aktivít spomenieme ešte realizáciu cyklu starozákonných biblických námetov na tému otec, a účasť na projekte biskupa Pavla Hnilicu. Jeho cieľom bolo vydanie viacjazyčnej ilustrovanej biblie pre krajiny bývalého východného bloku. V roku 1984 udelil pápež Ján Pavol II. akademickému maliarovi, bolerázskému rodákovi Stanovi Dusíkoví a celej jeho rodine Apoštolské požehnanie na súkromnej audiencii. Vrúcny vzťah k rodisku je preň nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie, ktorú neustále pretavuje do obrazu, grafiky a slova. Žije a tvorí vo Florencii v Taliansku.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode