Kultúrne pamiatky

V k.ú. obce Boleráz sa nachádzajú nasledovné stavebné pamiatky a objekty s kultúrno-historickými hodnotami:

-          farský kostol sv. Michala Archanjela v časti Boleráz

            (z r.1787)

-          filiálny kostol Narodenia Panny Márie v časti

             Klčovany (z r. 1856)

                         -          barokový kríž na cintoríne v Klčovanoch(z r. 1733),

                                     ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou

                                     v ÚZPF pod č. 776 – pri pôvodnom nedochovanom

                                     kostolíku rozobratom v r. 1856   

 

ďalšie objekty drobnej architektúry, plastiky, súsošia, kríže s kultúrno-historickými hodnotami:

-          hlavný kríž na cintoríne v Bolerázi (z r. 1799)

-          kríž (z r. 1806), premiestnený pred dom  p.č. 573

-          Božia muka – západne od farského kostola

-          kríž (z r. 1896), na západnom okraji obce

             cesta na Políčko

-          kríž (z r. 1929), vpravo od cesty od železnice k osade

             Banka

-          kríž (z r. 1907), na konci výrobného areálu pri ceste

            na stanicu

-          sv. Róchus (z r. 1908), pred domom  p.č. 447

-          kríž (z r. 1902), pred domom č. 444

-          súsošie (z r. 1912), pred domom č. 405

-          kríž (z r. 1890), pred domom č. 377

-          kríž (z r. 1932), pred domom č. 355

-          kríž (z r. 1861), pred domom č. 343

-          sv. Florián (z r. 1910), pred domom č. 220

-          kríž (z r. 1839), pred domom č. 230

-          kríž na cintoríne v Klčovanoch z polovice 19. storočia

            (neskoré baroko)

-          pomník padlých (z r. 1927), pred vchodom do kostola

            v Bolerázi

                         -          pomník padlých (z r. 1928), vedľa kostola

                                     v Klčovanoch.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode