Pobožnosti

Vo farnosti sú pravidelné pobožnosti

* Vždy na 1.sobotu v mesiaci - Večeradlo s Pannou Máriou.

* Adorácie v Boleráze- v utorok 7,00-9,00hod - tichá.

                                - vo štvrtok okrem prvopiatkového a sviatkov pol hodinová moderovaná adorácia po sv.omši.

* Modlitba ruženca vždy pred sv.omšou.

* Modlitba krížovej cesty v pôstnom období v piatky. Krátke kríž.cesty: Krížové cesty

* Vo farnosti je ružencové spoločenstvo

a spoločenstvo, ktoré sa modlí reťazovo deviatnik k Božskému srdcu Ježišovmu /zapojených 117 ľudí/- tu je prehľad pre rok 2014 - Deviatnik 2014

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode