33. nedeľa - vzdialení od Boha

29.06.2015 13:56

13.nedeľa - Kráčať za Kristom

Sme povolaní pre život, ale to musíme kráčať za Kristom. Aj kňaz aj veriaci. Naša viera je na vzťahu s Kristom a nie na vzťahu s kňazom. inak by po búrke mohli zostať z našej viery len ruiny. Môžme sa dotknúť cez sviaosť zmierenia a Eucharistie Ježiša ako žena z evanjelia. Ale je tu aj iný dotyk s...
21.06.2015 22:37

12.nedeľa - Búrka

Nielen tie búrky na oblohe bývajú neraz nepríjemné, ael aj tie v našom srdci. Teraz prebieha búrka v mnohých farnostiach, lebo im prekladajú kňaza. Aj v tomto prípade je potrebné sa obrátiť na Ježiša. Nepomôže nám nadávanie na predstavených, či posudzovanie. Vy maloverní, čo sa toľko bojíte?...
21.06.2015 22:33

11.nedeľa - Rastiem?

Božie kráľovstvo je ako semienko v zemi. Rastie, aj keď to nevnímame. Aj náš duchovný život je možno stereotipný, ale ak sme úprimní pred Bohom, tak rastieme, aj keď to nevnímame. možno nás nie je veľa, ael s božou pomocou zmôžeme veľa. Sme ako semiačko, ktorého moc je v spolupráci s pôdou- s...
14.06.2015 22:29

10. nedeľa - Kde si?

Boh sa pýta Adama, kde si? Nie preto,. že by ho stratil. Dobre vedel, kde je. Adam si mal uvedomiť, kam sa dostal, keď nerešoektoval Božie príkazy. A tak tomu je aj dnes. Aj dnes sa nás Boh môže pýtať, kam sme sa to dostali? Nemôžeme zlom budovať dobro. Bielou farbou sa nedá natierať na čierno. A...
14.06.2015 22:24

Najsv.Trojica - blízkosť Boha

Mojžiš pripomína Izraelitom, ako im bol Boh blízko. Či aj nášmu národu nebol Boh blízko  v časoch útlaku? Boh nechce byť ďaleko od nás. On chce mať vzťah. Sme jeho deti a On nám sľubuje stálu prítomnosť. teším sa, že Boh je tak blízko mňa?
14.06.2015 22:17

Ducha Svätého - Duch pravdy

V dnešnom svete sme svedkami veľa poloprávd a klamstiev. Odmietli sme Ducha pravdy. Žijeme a milujeme polopravdy Nového času a iných klebetníkov- aspoň štatistiky nám ukazujú, že sú najčítanejšie. Ako kresťan žijem v Duchu pravdy, alebo sa nechávam strhnúť polopravdou? Nezgustnem si, keď môžem...
18.05.2015 09:40

7.Veľkon. - Boh je láska

Ježiš sa modlí- aby mali  v sebe "moju" radosť - a úplnú. Nedáva polovicu. Ale z čoho má Boh radosť? určite zo stvorenia, ael najväčšiu z lásky človeka,, ktorý sa slobodne rozhodne- chce. Iné zákony musia poslúchnuť, človek má slobodnú vôľu. láska vytvára vzťah. Ak si nezažil Boha, o čom chceš...
14.05.2015 10:08

Nanebovstúpenie Pána - Príď kráľovstvo tvoje

Evanjeliá minulých nedieľ nám pripomínajú, že Ježiš neodchádza preč od nás. naopak, chce byť s nami. Založil Cirkev, ktorá nemá byť iba ľudskou organizáciou. Neposiela ich hneď preč, ale majú očakávať Ducha Sv., čím sa naznačuje Božsko ľudské zloženie Cirkvi. Pri nanebovstúpení sa prítomní pýtajú,...
14.05.2015 10:04

6. veľkonočná - Priatil, či sluha

Evajnjelia akoby gradovali. najpr chce, aby sem ho nasledovali, lebo je dobrý pastier. potom chce aj úrodu. Teraz hovorí, že nás nenazýva sluhami, ale priateľmi. Sluha si všetko urobí, čo treba. Nezaújma ho, prečo. Ak mi nikto nevyčíta, že som si nesplnil povinnosti, ľudia sú spokojní, ja tiež a...
14.05.2015 09:59

5.Veľkonočná - Vinič a ratolesti

Ja som vinič, vy ratolesti. Otec si čistí svoj vynohrad. Stŕha vrcholce pychy a olupuje výhonky za listami, ktoré by brali viniču len energiu. Prútiky priväzuje, aby v budúcnosti uniesli strapce hrozna. Nechajme sa čistiť Bohom! na jednej strane chce Boh ovocie. Nestačí, že len počúvame jeho slovo....

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode