7.Veľkon. - Boh je láska

18.05.2015 09:40

Ježiš sa modlí- aby mali  v sebe "moju" radosť - a úplnú. Nedáva polovicu. Ale z čoho má Boh radosť? určite zo stvorenia, ael najväčšiu z lásky človeka,, ktorý sa slobodne rozhodne- chce. Iné zákony musia poslúchnuť, človek má slobodnú vôľu. láska vytvára vzťah. Ak si nezažil Boha, o čom chceš hovoriť iným? Pretože Boh nás miluje aj my sme povinní milovať. Ak som neprežil 1.časť vety, nedokážem žiť ani druhú.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode