10.nedeeľa - Stretnúť ježiša, mať nádej

13.06.2013 13:02

Evanjelium hovorí o dvoch zástupoch. Na čele prvého ide smrť syna vdovy- beznádej, smútok, bezmocnosť. Druhý zástup vedie Ježiš, cesta, pravda a život. Po stretnutí oboch zástupov smútočný zástup splýva s radostným zástupom Ježišovým. Už niet dôvodu na beznádej, smútok a bezmocnosť. Stretli sme Ježiša! Alebo ešte nie???

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode