14.nedeľa - pokorný kráľ slávy

14.07.2014 11:57

Väčšinou poddaný idú ku kráľovi, ale náš kráľ v pokore prichádza k nám, na oltár pri každej sv.omši. Aj to je jedno z tajomstiev, za ktoré zvelebuje P.Ježiš svojho Otca. Máme múdrych a rozumných veriacich ale aj teológov, ktorí nepotrebujú Boha k modlitbe, sv.omši, lebo vedia ako to má ísť. Nepotrebujú sa radiť s Bohom, lebo sú múdri. A v skutočnosti idú akoby popri podstate vecí. V pokore je naše srdce otvorené pred Pánom. Také srdce Boh napĺňa svojimi zjaveniami...

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode