19.nedeľa - Smrť - bolesť duše.

24.08.2014 13:24

ďalšia bolesť P.Márie bolo pochovávanie jej Syna. A predsa uprostresd tej veľkej bolesti bola nádej na vzkriesenie. Pohľad na Ježiša znamená kráčať nad tým, kde sa iní potápajú. Smrť bez pohľadu na ježiša je zúfalstvo, topenie sa v beznádeji. Ale viera nám dáva možnosť hľadieť na Ježiša. Vtedy kráčame akoby nad vlnami smrti. Veríme v nový život, ktorý máme od Ježiša.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode