2.adventná nedeľa - Robte pokánie

08.12.2014 21:36

Božie slovo nás vyzýva vyrovnať cestu Pánovi. Príkladom je nám cesta cez Alpy, kde sa strieda most a tunel. My máme v živote zopár vecí, ktoré zaclaňajú v tom, aby sme dobre počuli Pána. Preto treba robitť pokánie. Čím človek viacej hrešil, napr. za socializmu zapieral vieru, dopustil sa ťažkého, hriechu v ktorom zotrvával, nechodil dobrovoľne do kostola... tým väčšie pokánie musí robiť. Nestačí odbaviť si pokutu nejakú modlitbu. Tá nedokáže odstrániť dlhé nánosy hriechu a trestov. Hriech má totiž so sebou vždy aj trest, a ten sa nám odpúšťa pri spovedi nie celý. Preto sme pozvaní k pokániu. Pokánie môže byť - zriekanie sa niečoho príjemného, prinútenie k dobrým skutkom, čítaniu Písma, chodenie pravidelne do kostola a na spovede, nehádať sa, ale ustúpiť iným....

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode