2.adventná - Robte pokánie

28.12.2013 22:04

Farizeji a saduceji taktiež prišli k Jánovi na krst. Ale ich srdce zostávalo niekde inde. Formality vo viere nestačia. Vo viere predstupujeme pred toho, ktorý vidí do srdca. Prinášajte teda ovocie hodné pokánia.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode