2.nedeľa Vianočná- Svet Ho nepoznal

05.01.2014 16:16

Film Ben Hur, dostal najviac oskarov. Keď som ho premietal chlapcom na vojne a videli na začiatku narodenie Ježiša, tak sa zdvihli a odišli, lebo oni také podradné filmy nepozerajú. Hlúpy nebol film, ale ich predstavy. Aj dnes ľudia odmietajú Boha. Ján píše, že ho vlastní neprijali. Chýba im zrak srdca. Tak sa napr.niektorí hanbia za cirkev, elbo si neuvedomujú čo priniesla: rovnosť muža a ženy, nemocnice, školstvo, kultúru. Kiež by sme spoznali očami srdca, aká je nádej z povolania. Ja sa nemusím báť smrti, lebo môj Boh nad ňou zvíťazil. Aj dnes mi dáva nádej, lebo je mu všetko možné. A dáva mi bohatstvo, lebo mi ukazuje pravé hodnoty.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode