23.nedeľa - zrieknuť sa všetkého

09.09.2013 17:26

Ak chceš byť Ježišovým učeníkom, musíš sa všetkého zriecť! Tvrdá reč. Ale nie pre toho, kto to počuje od milovanej osoby. Boh vie, čo je pre nás dobré. V jeho múdrosti je naša záchrana. Uverme Mu, že nás miluje a chce nám dobre. Potom mu budeme s radosťou v láske podriadení vo všetkom.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode