24.nedeľa - Povýšenie sv.kríža

02.10.2014 10:24

Izraeliti reptajú na Pána aj na Mojžiša. Boh nevyhovie ich reptaniu. Keby im dal väčší komfort, zase by reptali na niečo iné. On poslal na nich hady. Vtedy zbadali, že konajú nesprávne a prosia o záchranu. Kto sa pozrie na medeného hada, ktorého mal urobiť Mojžiš, bude uzdravený. P.Ježiš sa odvoláva na tento príbeh. Aj on bude vyzdvihnutý a kto na neho pohliadne z vierou, bude zachránený. nezdá sa vám, že sme v štádiu reptania? Ľudia sú stále nespokojní. Chýba nám pohľad na kríž, ktorý uzdravuje!

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode