30.nedeľa - Zákon lásky

04.11.2014 14:25

Čo je najdôležitejšie v našej viere?  Niektorí si myslia, že ísť do kostola, doma sa pomdliť. Najväčším zákonom je však zákon lásky. Takže netreba chodiť do kostola? Ak prejavom lásky má byť neochota sa stretnúť s milovaným, tak áno. Tento zákon lásky má 3 rpzmery. Milovať Boha- komu dávaš najviac času? To môže byť pre teba boh! Vedel by si ako žalmista vymenovať, kto je pre teba Boh? Skala, štít, spása, osloboditeľ, pevnosť... Potom je tu láska k blížnemu. Práve prvé čítanie nám hovorilo, že Boh má záujem o syrotu a vdovu aj o cudzinca. Boli to ľudia, ktorí v tej dobe boli najviac odstrkovaní. A čo ja dnes? Všímam si odstrkovaných? A napokon je tu láska k sebe, svojej duši, ktorá bude prežívať večnosť. Záleží mi na nej? Nie je podvíživená?

Láska je o vzťahu, nie o pravidlách. A to chce Boh- vzťah s milovaným, za ktoého položil život.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode