4.nedeľa- náboženstvo bez Boha?

09.02.2013 21:23

Ježiš hovorí Nazaretčanom pravdu a tí ho vyženú z chrámu. Boli to veriaci ľudia. Nezniesli poznámku, že neveriaci môžu byť lepší. Odmietli Ježiša, ktorý prijíma tých, ktorých náboženstvo odmietlo /hriešnikov, mýtnikov, neviestky/. Oni boli lepší a tak odmietli zmenu. Ako prijímam hriešnikov ja? Nemám na prvom mieste náboženstvo a potom Boha? Ježiš túži po živom vzťahu s každým človekom. Aj s tebou!

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode