4.pôstna ned. - Márnotratný syn

16.03.2013 18:25

Dom Otca predstavuje Božie kráľovstvo. Ml. syn odišiel z domu lebo chce niešo viac, ale po čase vie, že viac ako mu dal Otec mu nikto nedá. Starší syn nechce vstúpiť do domu Otca. Vadí mu láska Otca k bratovi. Aj dnes niektorí veriaci odmietajú ľudí s pochybnou minulosťou. Nechcú byť s takými v jednom kostole. Smutné.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode