4.pôstna - Slepec

05.04.2014 21:57

V 1.čítaní vystupuje prorok Samuel, ktorý je poslaný pomazať za kráľa jedného z Izaiho synov. Hovorí si pri pohľade na prvého, iste je toto Pánov pomazaný. Ale Boh ho nakoniec nasmeruje na Dávida. Keby nepočúval Boží hlas, pomýlil by sa. V evanjeliu uzdravenému slepcovi hovoria o Ježišovi, že vedia, že je hriešnik. Aký obrovský omyl. len preto, že nepočúvali Boží hlas. Bol som na stretnutí mladých ľudí, ktorí sa venujú viere, aj podnikaniu, či politike. A mal som z nich nesmiernu radosť, lebo oni počúvali Boha. A to nám na slovensku veľmi chýba.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode