4.Veľkon.nedeľa- Dobrý pastier

30.04.2013 10:04

Iba jeden je dobrý. A Ježiš a Otec sú jedno. On nám dáva istotu, že nás nikto nemôže vytrhnúť z jeho ruky. A to je úžasné- nikto. Zároveň sa ale požaduje od nás, aby sme počúvali Jeho hlas. Počujem Jeho hlas v spleti kriku tohto sveta? Viem ho rozoznať? Je to dôležité, lebo podľa toho idem za Ním - alebo blúdim.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode