4. Veľkonočná - Dobrý pastier

14.05.2015 09:55

ježiš sa nazýva dobrým pastierom. Sv.Peter hovorí, v nikom inom niet spásy. On je naša istota. dobrý pastier neopúšťa svoje ovečky a sľubuje, že ich nikto nemôže vytrhnúť z jeho ruky. On dáva život sám, nie preto, že by bol slabší. On je najsilnejší, zostávaj v jeho náručí, tam máš istotu.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode