Kvetná nedeľa - pohľad zákoníka pod krížom

02.04.2015 14:34

Predstavme si zákonníka, ktorý dobre ovláda Písmo. O Ježišovi pochybuje, možno s ním vo všetkom nesúhlasí. Odsúdi ho, lebo takto by sa Mesiáš nesprával. Zrazu pod krížom počuje Bože môj,Bože môj, prečo si ma opustil. Je to žalm 22 a pokračuje opis práve toho, čo sa teraz odohráva pred ním. Žalmista hovorí o veciach, ktoré sa u židov nestávali, ale tu sa odohrávajú v priamom prenose. Prebodli mu ruky a nohy... o jeho šaty losujú... vysmievajú sa mu - to všetko sa tu píše. Tak predsa to nebol obyčajný človek! Čo asi prežíval takýto žid pri správe o vzkriesení?

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode