Najsv. Trojice - Blízkosť Boha

16.06.2014 09:50

Do nedávna mnohé kostoly mali pred oltárom ohrádky. Mali symbolizovať neprístupnosť a majestátnosť Boha. Oltár bol neraz až niekde ďalej za touto ohrádkou. Písmo hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna. A každý kto v neho verí, už nie je súdený. Ale viera samotná nestačí. Keď Ježiš vyháňal zlých duchov, vyznávajú vieru- Viem, kto si, Boží svätý. Pán hovorí, že večný život je v tom, aby poznali Otca a toho, ktorého on poslal Syna. Poznáte Boha? Spoznáme ho len vtedy, keď budeme s ním žiť. Vedel by si zo skúsenosti povedať, aký je Boh? Ako ho ty poznáš? Ja viem, že v mojom živote robí rád veci na poslednú chvílu. To v Písme napísané nie je, ale ja to viem, lebo ho tak poznám. Vidíte, že Boh chce našu blízkosť? jemu nestačia len splnené prikázania. Ak Ho poznáme, potom ho aj oslavujeme...

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode