Nanebovstúpenie Pána - Poslanie Cirkvi

06.06.2014 10:29

V misijnom poslaní nás Pán uisťuje, že je mu daná všetka moc a že zostáva s nami do konca sveta. Úžasný prísľub! Jasne tu vidíme, že Pán myslel na Cirkev, jej dáva toto poslanie- hlásať, vysluhovať sviatosti a učiť. Nestačia nám len sviatosti. Treba žiť a nasledovať Ježiša.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode