Nedeľa Najsv.Trojice

27.05.2013 13:57

Ak nedokážeme pochopiť koniec vesmíru, o to skorej nepochopíme Trojjediného Boha. Sme stvorení na obraz Boží a ten je napr. aj v láske, ktorá koľuje v Trojici. Sám Boh hovorí o láske k človeku. Nikto mi moje ovce nevytrhne z ruky. Kto ma miluje... prídeme k nemu a urobíme si u ňho príbytok. Prosím aj za tých, čo uveria...aby boli so mnou tam, kde som ja.... Nakoľko som vnímavý na túto lásku?

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode