Svätá rodina

30.12.2013 11:01

Ježiš chce odmalička patriť do rodiny, čím ju posväcuje. Aj dnes sľubuje, že kde sú 2 alebo 3 v mojom mene, som medzi nimi. A tak keď sa rodina modlí, keď nekoná v svojom mene, ale v mene Božom si odpúšťa, obetuje sa, tak Boh je medzi nimi a prináša im požehnanie. Duch Herodesa chce opäť zabiť Ježiša v našich rodinách- je to duch egoizmu. Veľavravné je, že Boh hovorí cez Jozefa a nie cez Máriu. Aj v dnešnej dobe sú otcovia pozvaní strážiť rodinu a keď treba, tak utekať pred zlom. Treba aby boli vnímaví na Boží hlas. Pri výchove sme dostali ako tomu hovoria psychologovia- rodový vzorec, podľa ktorého sa správame. Čo človek zaseje, to bude žať- Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť /Sir3,6/.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode