Veľkonočné trojdnie

26.04.2014 13:08

Zelený štvrtok- Zdá sa, že Pán Ježiš dal na kríži maximum. Ale išiel ešte ďalej v Eucharistii!

Veľký piatok- P.Ježiš sa obetoval za všetkých a tak som jeden z miliárd. Ano, ale Eucharistia už nie je niečo všeobecné a ani sviatosť zmierenia. Tu mi Boh dokazuje osobný záujem o mňa. Aleluja.

Veľkonočná vigília - V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života. V tomto svetle môžeme spoznávať Boží obraz v nás, vieme s dôverou Bohu obetovať aj Izáka, na Boží hlas prejdeme cez more /ak to Boží hlas nie je, utopíme sa/. Ak budeme počúvať Pána, budeme jesť dobroty! My sme blahoslavení, lebo vieme, čo sa páči Bohu. Boh koná pre svoje meno, aby ho oslávil. Aj vtedy, keď sme zlí.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode