Zoslanie Ducha Sv. - Oživovateľ

16.06.2014 09:40

V tento deň sme mysleli aj na ďalšiu bolesť p.Márie- to ako stála pod krížom. Ten, na ktorého pozerala plná bolestí, bol pre ňu zároveň liekom na túto bolesť. Iba v ňom mala nádej. A to bol pohľad plný Ducha Sv., ktorého pán nazval aj Oživovateľ. Tam, kde stojíme pred krížom takmer bez nádeje, máme zároveň nádej v tom, ktorý za nás zomrel. Aj my musíme vedieť, že Bohu nič nie je nemožné.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode